Przekaż darowiznę

NIP: 758-235-63-06
KRS: 0000529959
Bank Zachodni WBK
Oddział Ostrołęka

Nr konta:
21109025900000000131421330
Aktualności

5 września 2015
W sobotę bawiliśmy się w Stadninie w Zygi Ranch, w ramach projektu "Organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego".
zdjęcia...

17 sierpnia 2015
Nasza Fundacja zorganizowała imprezę turystyczno - rekreacyjną w Parku Rozrywki Knieja w Ostrołęce.
zdjęcia...

21 czerwca, 2015
Festyn osiedla Stacja na którym Fundacja „Promyk” miała swoje stoisko w celu jej promowania. Mimo, iż pogoda niezbyt dopisała czas spędzony na festynie upłynął szybko i w miłym towarzystwie...
czytaj więcej...     zdjęcia...

25 maja, 2015
Z okazji Dnia Dziecka, Fundacja „Promyk” organizuje bezpłatne konsultacje terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodziców...
czytaj więcej...

Witamy...

Zasadniczym celem działalności Fundacji „Promyk” jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:
1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, i osobom dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi.
2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom.
3. Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji ruchowej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Promocja problemu i potrzeb dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.
5. Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.
Fundacja „Promyk” wspiera integrację różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnozy i terapii.
Oferta Fundacji to Poradnia oraz Ośrodek Diagnostyczno-Rehabilitacyjny. Nasza Poradnia oferuje konsultacje, diagnozę oraz terapię.

W ramach Fundacji pracujemy jako Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Fundacji „Promyk” w Ostrołęce. Oferujemy Państwu kompleksową diagnostykę i terapię. Nasi pracownicy to zespół psychologów, pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność terapeutyczna i diagnostyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także życzliwość i poufność. Nadzór pedagogiczny nad naszą Poradnią sprawuje Kuratorium. Z usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne.
Problemy, z którymi można się do nas zwracać:
• brak gotowości szkolnej,
• problemy rozwojowe małych dzieci,
• lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą,
• zaburzenia integracji sensorycznej,
• zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy,
• stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych, problemy emocjonalne,
• problemy w relacjach w pracy, wypalenie zawodowe,
• konflikty rodzinne,
• problemy wychowawcze,
• zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
• nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją,
• trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), braki w wiadomościach szkolnych, przygotowanie do egzaminów.
Zapraszamy do współpracy...